ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET HİSSELERİNİN TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 220.MADDESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL MAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İLE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE KİŞİSEL MAL KAVRAMI

Avukat Ali Mert Karakılçık Türk Medeni Kanununun “Kişisel Mallar” başlığı altında düzenlenen 220.maddesinde; “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır: 1. Eşlerden birinin […]

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNDE “EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ” İLE PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKET GENEL KURULUNDA TEMSİLİNE DAİR ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TTK.m.340-425)

Av.Ali Mert Karakılçık Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Emredici Hükümler” başlıklı 340.maddesinde; “(1) Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin […]