Hakkımızda

Kılınç Hukuk Bürosu dinamik organizasyon yapısı, uzman kadrosuyla;

Yasaların şirketlere yüklediği yükümlülükler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapma,

İdari para cezaları ve yaptırımları ile karşılaşılmaması için gerekli tedbirleri zamanında alma,

Konularında sektöründe öncü kuruluşlara hizmet vermektedir.

MüVEKKİLLERİMİZİN gelişimlerine katkı sağlamak adına hukuki boyutu üstleniyoruz.

Hedefimiz “Hazır Reçeteler” sunmak değil, müşterilerinin yapısına, kültürüne, ihtiyacına, dinamiklerine hedef ve beklentilerine duyarlı hizmet sunmak, çözümler üretmek…

Vizyonumuz

Meslek İlkeleri ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden;

Kurumsallaşmayı ve danışmanlık hizmet sunumunu profesyonel anlamda başaran,

Hukuksal ihtilafların doğumunu önlemek için önceden gerekli tedbirleri alan,

Danışmanlık hizmetlerinde yaratıcı, yenilikçi, araştırmaya önem veren,

Danışmanlık Hizmetlerini Sunmak Hukuki Danışmanlık alanında liderliği sürdürmek.

Misyonumuz

Meslek ilkelerinden ödün vermeden, kanunların değil, hukukun üstünlüğüne inanarak;

Kişi ya da kurumlara;

Hukuksal Sorun ve soruları ile ilgili danışmanlık hizmeti veren,

Yargıya intikal etmemiş ihtilaflarda çözüm üreten,

Bu hukuksal hizmetleri kurumsal bir yapı içinde sunan bir Hukuk Bürosuyuz.