YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNDE “EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ” İLE PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKET GENEL KURULUNDA TEMSİLİNE DAİR ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TTK.m.340-425)

Av.Ali Mert Karakılçık Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Emredici Hükümler” başlıklı 340.maddesinde; “(1) Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin […]